1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po przyjęciu do realizacji zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.

Bank: ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku: 70 1050 1214 1000 0022 2212 0244

 

2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu iMoje (płatności ING).

Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.